Indeks obiektów województwo wielkopolskie:

Brzeźnica Krajeńska (obiekt atomowy)

Nadarzyce (lotnisko zapasowe)

Poznań (posterunek Inspekcji Komunikacji Wojskowej)

Września (batalion łączności)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ