Indeks obiektów województwo mazowieckie:

Siedlce (posterunek Inspekcji Komunikacji Wojskowej)

Warszawa (przedstawicielstwo Najwyższego Pełnomocnika Wojsk PGWAR w Polsce)

Warszawa - Rembertów (jednostka łączności)

Wólka Kałuska (jednostka łączności troposferycznej)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ