42 TANNENBERSKI PUŁK LOTNICTWA BOMBOWEGO HISTORIA

Jednostka powstała 5 kwietnia 1938 roku jako 8 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego na terenie Zabajkalskiego Okręgu Węglowego. Pierwszy dowódca mjr pil. Czumakow. W 1939 roku uległ częściowemu rozproszeniu, by 18 sierpnia odrodzić się ponownie. Dowódcą został mjr pil. Pentelejew. Po ponownym sformowaniu pułk składał się z 4 eskadr lotniczych, łącznie stacjonowało 60 samolotów (I -16 i I - 15 bis), po 15 w eskadrze. W 1940 roku piloci z 2 eskadr odjechali na front fiński. Potem nastąpiła zamiana eskadr pomiędzy 8 Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego a 13 Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego. Od tego czasu był wyposażony całkowicie w samoloty I - 16. Potem pułk przemieszczano kilkakrotnie. Od 13 lipca pułk w składzie 38 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego rozpoczął działania wojenne, przede wszystkim pułk spełniał zadania osłony samolotów szturmowych i bombowych a także wojsk lądowych. Przechwytywał samoloty niemieckie lecące na Moskwę. Łącznie piloci wykonali 548 lotów i zestrzelili 18 samolotów wroga. Od 16 września wchodził w skład 229 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Wszedł także w skład 4 Armii Lotniczej. W kolejnych lotach piloci zestrzelili 81 samolotów wroga. Oprócz tego wspierając wojska lądowe zniszczyli 39 czołgów, 109 samochodów, 26 stanowisk artylerii i wiele innego sprzętu. W 1942 roku przejściowo nie walczyła, powróciła do działań bojowych w październiku, przejęła samoloty Jak od wycofywanego na uzupełnienie 265 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Jednostka wchodziła w skład 230 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. 8 lutego przemianowano go na 42 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Pułk walczył przede wszystkim na Kaukazie, brał udział w wyzwalaniu Noworosyjska, Termjuku i Kercza. W 1944 już jako 42 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Gwardii brał udział w walkach o Krym. Od 1944 roku wchodził w skład 2 Frontu Białoruskiego. Potem piloci uczestniczyli w walkach w Prusach Wschodnich. 18 lutego za udział w walkach nad Prusami jednostka otrzymała miano Tannenberski (obecnie miejscowość Sebark koło Grunwaldu). Potem brał udział w wyzwalaniu Mławy, Działdowa, płońska, Grudziądza, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Kościerzyny, Chojnic, Człuchowa a także miejscowości środkowego i zachodniego Pomorza. Działania wojenne zakończył na lotnisku Wittstock w Niemczech. Ogółem piloci pułku zestrzelili 368 samolotów wroga, dodatkowych 14 zniszczono na płytach lotniska, 39 czołgów, ok. 1500 samochodów, 56 stanowisk artylerii, 5 pociągów, jeden skład amunicji. 10 pilotów zostało Bohaterami ZSRR. Do 1947 roku stacjonował on na terenie Niemiec. Potem został przeniesiony do Legnicy, a zimą 1951 roku do Szprotawy. Od lutego 1951 roku przeniesiony na lotnisko położone w pobliżu wsi Stara Kopernia. Wyposażono go w odrzutowe Mig 15 bis. Od 1955 roku wszedł w skład 149 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, która została przemieszczona z Chin. Wyposażono go w samoloty Mig 17 F i Mig 17 PF. Od 1960 roku był jednostką myśliwsko - bojową. W czasie interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji pułk stacjonował na lotnisku w Hradec Kralowe. Samoloty Mig 17 znajdowały się w składzie pułku do 1972 roku, następnie zastąpiono je naddźwiękowymi Mig 21. Mig 21 eksploatowano do 1981 roku, potem na wyposażeniu znalazły się Su 24 bombowce o zmiennej geometrii skrzydeł. Od tego roku pułk stał się jednostką bombową. Od 1984 roku Su 24 zastąpiono nowszymi Su 24M. Pułk trenował wraz z 89 Pułkiem Lotnictwa Bombowego oraz 164 Kerczeńskim Pułkiem Lotnictwa Rozpoznawczego uzupełnianie paliwa w locie (Su 24 M dawały taką możliwość). W marcu 1992 roku pułk dysponował 25 samolotami Su 24M. Dowódca płk. pil. Masłow. Pułk przebazowano na lotnisko do Szprotawy w związku z przekazaniem lotniska stronie polskiej. Ostatecznie terytorium Polski pułk opuścił 5 maja 1992 roku udając się do Woroneża, gdzie został rozformowany. Poniżej kilka zdjęć z lotniska w Żaganiu:

Su 24 M startuje z płyty lotniska w Tomaszowie

Lądowanie Su 24M

Zdjęcia i historia na podstawie Gazety Lotnictwo

POWRÓT